Sprawy uczniowskie

Kierunki kształcenia

Stawki uczniowskie

Zgłoszenie ucznia do zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Urlopy pracowników młodocianych KP dział IX rozdział V

Podstawowe prawa i obowiązki Młodocianego

Podstawowe prawa i obowiązki Pracodawcy

Refundacja/ dofinansowanie kosztów kształcenia

Aktualne oferty praktyk