Historia Cechu

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider Historia Cechu
 W 1953 roku w miejsce Cechów Branżowych został powołany na Powiat Krotoszyński Cech Rzemiosł Różnych, zrzeszający wszystkie branże rzemiosła. Cech liczył wówczas ponad 300 członków.

9 grudnia 1956 roku w wolnych wyborach został wybrany nowy Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych. Pod koniec marca 1958 r. Cech liczył 506 członków.

Walne zebranie 16 listopada 1958 roku podjęło uchwałę o ufundowaniu sztandaru ze składek członkowskich rzemieślników. Sztandar został poświęcony 16 sierpnia 1959 roku i przekazany Cechowi podczas uroczystej akademii w powiatowym domu kultury.

14 lutego 1960 r. postanowiono rozpocząć starania o kupno działki pod budowę Domu Rzemiosła. Zawiązano Komitet kupna.

W 1961 spośród członków Cechu powstała spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu Usług, która pozwoliła rozwinąć produkcję i usługi Rzemiosłu Cechowemu.

Uchwała walnego zgromadzenia delegatów Cechu z dnia 11 marca 1962 r. upoważniła Zarząd Cechu wraz z Komitetem do zakupu działki i rozpoczęcia budowy.

W lipcu 1962 r. aktem notarialnym za kwotę 67 000 złotych Cech zakupił działkę. Z posiadanych funduszy zakupiono też cegły, wapno i zmagazynowano je na kupionym gruncie. Równocześnie przeniesiono biuro Cechu z Al. Powstańców Wlkp. do budynku sąsiadującego z działką, czyli bliźniaczego budynku obok poczty i fotografa.

4 marca 1963 r. uchwała walnego zgromadzenia zobowiązała członków Cechu do przepracowania społecznie co najmniej 8 godzin oraz podniesiono składkę miesięczną członków z przeznaczeniem na fundusz budowy.  Projekt opracował architekt powiatowy inż. Edward Skiba, przy udziale budowniczego Zenona Michałowicza. Drugi projekt zyskał akceptację i zezwolenie na budowę.


2 września 1963 r. rozpoczęto pierwsze wykopy pod fundamenty mającego powstać Domu Cechowego.

17 października 1963 nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego. Do końca sezonu budowlanego ukończono mury parteru oraz położono i zalano stropy. W okresie zimy 1963/64 zgromadzono potrzebne do dalszej budowy materiały. Wiosną 1964 ruszyły dalsze prace murarskie. Rosły mury pierwszego i drugiego piętra, które wykonano jesienią tego roku.

25 września 1965 r. oddano do użytku Dom Cechowy.

W 1966 swój sztandar ufundowały sobie Rzemiosła Drzewne, do których zaliczali się Stolarze, Cieśle i Kołodzieje.
W 1967 z dobrowolnych wpłat członków ufundowano drugi sztandar Cechu. Sztandar został uroczyście wręczony podczas Akademii w dniu 21 października 1967 roku.

W roku 1968 krotoszyński Cech Rzemiosł Różnych liczył 590 członków prowadzących samodzielnie warsztaty i zakłady, które łącznie zatrudniały 1192 rzemieślników w tym 454 szkolących się uczniów.

W 1969 Cech Rzemiosł Różnych w Krotoszynie objął patronat nad Zasadniczą Szkołą Zawodową.

Jesienią 1972 r. podjęto uchwałę o rozbudowie Domu Cechu, dobudowaniu do klatki schodowej i korytarza dodatkowych pomieszczeń na wysokość 3 kondygnacji.

Jesienią 1973 r. przybudówka w stanie surowym była pod dachem a w 1974 roku oddano nowe pomieszczenia do użytku.

28 października 1973 roku obchodzono 20 - lecie Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie. Najbardziej zasłużeni działacze otrzymali łącznie 8 honorowych odznaczeń CZR oraz 8 złotych i 21 srebrnych jubileuszowych odznaczeń Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.

Od 1981 roku istnieje i działa przy Cechu koło Kobiet Rzemieślniczek, które odbywa comiesięczne spotkania

.26 listopada 1983 r. obchodzono uroczystość 30 – lecia istnienia CRR w Krotoszynie. Natomiast w 1985 przypadała 20. rocznica oddania do użytku Domu Cechowego. Zorganizowano z tej okazji wystawę wyrobów rzemieślniczych i prac uczniowskich.1993 to rok 40-lecia istnienia Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie.

20.10.2003 – 70-lecie Związku Rzemiosła Polskiego

2006 – 40-lecie budowy Domu Cechu , wręczono odznaczenia budowniczym domu Cechu.

 2008 – 55 lecie CRR Krotoszyn. Zarząd Cechu podejmuje działania w celu otwarcia Ośrodka Doskonalenia i dokształcania Zawodowego przy Cechu.

2011 – Starszy Cechu, Józef Januszkiewicz został wybrany Prezesem Izby Rzemieślniczej w Kaliszu oraz został powołany do komisji Dialogu Społecznego do spraw Oświaty.

2013 – 60-lecie CRR Krotoszyn

2015 – 50 lat domu Cechowego

2016 – 25 lecie Funkcji Starszego Cechu Józefa Januszkiewicza, CRR Krotoszyn został wyróżniony ,,Dębem Krotoszyńskim”  w kategorii Oświata , dąb został wkopany na placu cechowym

Listopad 2015 – otwarcie Izby Rzemieślniczej. CRR Krotoszyn rezygnuje z członkostwa w Izbie Rzemieślniczej w Kaliszu i zostaje członkiem Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej.