Stawki uczniowskie

Wynagrodzenie za pracę pracowników młodocianych w miesiącach:
wrzesień, październik, listopad 2019 r.
Rok nauki                                      Stawka
I                        241,96 do wypłaty 208,78
II                       290,35 do wypłaty 250,64
III                      338,75 do wypłaty 292,31

Składki ZUS
Podstawa na ubezp. społ. dla osób prowadzących działalność od I-XII 2019 r.
wynosi: 2859,00 zł
Podstawa na ubezp. zdr. dla osób prowadzących działalność od I-XII 2019 r.
wynosi:3803,56 zł

Opłaty za egzaminy:
- Egzamin mistrzowski - 1521,00 złotych
- Egzamin czeladniczy - 761,00 złotych
- Egzamin sprawdzający- 254,00 złote

- Egzamin czeladniczy poprawkowy - 380,00 złotych
- Egzamin mistrzowski poprawkowy - 760,00 złotych
- Wydanie duplikatu świadectwa         - 26,00 złotych