Historia Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej

Historia Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej
Głównym pomysłodawcą założenia Izby Rzemieślniczej był Józef Januszkiewicz, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych. W sierpniu 2015 po zebraniu założycielskim złożono wniosek do Sądu o zarejestrowanie Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej. Zarejestrowano kolejno poszczególne Cechy oraz wybrano ich Zarządy:
8 czerwca 2015 roku Cech Stolarzy, Cieśli i Tapicerów
5 lipca 2015 roku Cech Budowlany
5 sierpnia 2015 roku Cech Mechaników i Ślusarzy
20 sierpnia 2015 Cech Cukierników i Piekarzy
Aby spełnić wszystkie uwarunkowania prawne, na wiosnę 2016 roku Zarząd KIR powołał Komisje Egzaminacyjne oraz uchwalił procedury przeprowadzania egzaminów. Członkowie komisji otrzymali powołania.
W 2016 roku podpisano porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy KIR a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie.
4 czerwca 2016 roku miało miejsce uroczyste otwarcie Krotoszyńskiej Izby Rzemieślniczej oraz odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy w Cechu Rzemiosł Różnych – siedzibie KIR.
22 czerwca podpisano porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy KIR a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach.
26 maja 2016 roku odbyły się pierwsze egzaminy mistrzowskie i czeladnicze w zawodzie Kamieniarz, a w lipcu pierwsze egzaminy sprawdzające.
We wrześniu 2016 odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów czeladniczych i mistrzowskich, w obecności władz powiatowych, gminnych, wizytatora z Kuratorium oraz Dyrektorów szkół współpracujących z Cechem.
22 kwietnia 2017 roku KIR wraz z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 zorganizował Festiwal Zawodów. Firmy zrzeszone w Cechu Rzemiosł Różnych przedstawiły swój dorobek i oferty pracy dla młodzieży.
4 grudnia 2017 odprawiona została jak co roku msza święta w intencji stolarzy, cieśli i tapicerów, oraz członków rzemiosła. Izba Rzemieślnicza była współorganizatorem uroczystości.
16 kwietnia 2018 w Sali Reprezentacyjnej Cechu Rzemiosł Różnych odbyło się posiedzenie Rady Powiatu poświęcenie w całości problemom rzemiosła.
16 czerwca 2019 roku w krotoszyńskiej Farze został poświęcony sztandar KIR. Uroczystość uświetnił występ orkiestry krotoszyńskiej. Po mszy miało miejsce uroczyste wbicie gwoździ w sztandar.